Els estudis gallecs a la UAB

El Lectorat de Gallec de la Universitat Autònoma de Barcelona s’integra dins del departament de Filologia Francesa i Romànica, a la Facultat de Lletres. Ofereix una formació que pretén respondre a les característiques i necessitats de l’alumnat de les “assignatures campus” (obertes a totes les titulacions) que imparteix:

1r semestre

Llengua i cultura gallegues I (6 crèdits)

Cultura i societat gallegues contemporànies (6 crèdits)

La cultura gallega a traves dels mites (6 crèdits)

2n semestre

Llengua i cultura gallegues II (6 crèdits)

Literatura gallega actual (6 crèdits)

Historia de Galicia a través de la seva llengua (6 crèdits)

En estar dirigides a un alumnat que si està formant en especialitats molt diferents, el programa d’activitats que organitza cerca donar cabuda a la diversitat i a la transversalitat i resultar atractiu a un públic universitari general.

Aquesta oferta docent es completa amb la impartició dels Cursos de gallec per a adults. Nivells:

- Celga 1
- Celga 2
- Celga 3
- Celga 4

Aquets cursos son oberts no només a la comunitat universitària sinó també a la seva àrea d’influència.

En aquest sentit cal destacar que el Lectorat de Gallec de la UAB és, juntament amb la UB, un dels centres encarregats d’organitzar els exàmens oficials CELGA en Barcelona.

Cursos de gallec per a adults CELGA

- Reconeguts com a 5 crèdits de lliure elecció per la UAB.

- La inscripció és gratuïta i la durada será de tres hores a la setmana durant aquest primer semestre. L’assistència a classe és obligatòria per obtenir els crèdits.

- Els cursos estan orientats a la preparació dels exàmens del Certificado en Lingua Galega (CELGA). Les places són limitades, per aixó, les persones que es vulguin matricular dels exàmens oficials del Celga tindran prioritat per a obtenir plaça en aquests cursos.

CELGA és el nou sistema de certificació de llengua gallega adaptat al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llenguas (MECRL). Expedit per la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galícia, és el diploma oficial que certifica el nivell de coneixement de gallec a l’efecte de requisits o mèrits laborals i acadèmics. (http://www.xunta.es/linguagalega/certificados)

CURSOS I HORARIS

CURS DE GALLEC PER A ADULTS. CELGA 1. Nivell elemental de llengua i cultura gallega. Es correspon amb el nivell A2 del MECRL (Exigit al funcionariat dels grups D i E). Reconegut com a 5 crèdits de lliure elecció.

Grup A- Dimarts de 11:30 a 14:30h – (La presentació serà el proper 6 d’Octubre a la Facultat de Lletres [aula pendent de confirmació]).

Grup B- Dimecres de 15:00 a 18:00h – (La presentació serà el proper 7 d’Octubre a l’aula 107 de la Facultat de Lletres).


mès informació

CURS DE GALLEC PER A ADULTS. CELGA 3. Nivell intermedi de llengua i cultura gallega. Es correspon amb el nivell B2 del MECRL. Reconegut com a 5 crèdits de lliure elecció.

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Per matricular-se s’han de enviar les dades personals (nom, cognoms, DNI, telèfon, correu-e) i el curs triat a les adreces paulo.filgueiras”uab.cat (Celga 1) o bé a sonia.varela@uab.cat (Celga 3)

Celga 1

Paulo Filgueiras Fachal
Dep. Filologia Francesa i Romànica
Telèfon: 93 581 18 21
Despatx: B11/156 Fac. Lletres
Paulo.Filgueiras@uab.cat

Celga 3

Sonia Varela Pombo
Dep. Filologia Francesa i Romànica
Telèfon: 93 581 18 21
Despatx: B11/156 Fac. Lletres
Sonia.Varela@uab.cat

Celga 1

La durada del curs es de tres hores a la setmana durant aquest primer semestre. Hi han dos grups:

- Grup A: Dimarts, de 11.30 a 14.30h

- Grup B, Dimecres de 15.00 a 18.00h

Les clases començarán el dimarts 6 d’octubre(Grup A) i el dimercres 7 d’octubre(grup B), i tindrà lloc a la Facultat de Lletres de la UAB (Edifici B).

El curs és garatuït, i per a obtenir els crèdits de lliure elecció cal aisistir regularment a classe i superar l’examen final al febrer.
La metodologia es centrará en el «enfoque comunicativo» i no tant a la gramática. Per aixo es primará la participació activa del alumnat a l’aula

Us recordem que també s’oferix una assignatura de campus, “Llengua i cultura gallegues I”, de 6 crèdits, per a aprendre gallec en un nivell inicial (en aquest cas el procés de matricula és el de qualsevol altra assignatura de l’autònoma). Els horaris d’aquesta matèria són dimarts i dijous de 15.00 a 16.30h. Podeu trobar més informació a la web de la autònoma o a la guia de l’estudiant. Aquesta asignatura també serveix com a preparació del examens Celga que donen dret al certificat oficial.

L’examen oficial Celga és independent dels cursos, la següent convocatòria serà al juny i la matrícula costa 15 euros en concepte de drets d’examen i expedició del títol oficial.

Podeu trobar mès informació sobre els cursos Celga a la web:

www.xunta.es/linguagalega/celga

  • Continue reading